ప్రదర్శన

Testsea నేతృత్వంలో పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి బృందం ఉంది

టెస్ట్‌సీలో వైద్యులు మరియు మాస్టర్స్‌తో కూడిన పరిశోధన మరియు అభివృద్ధిని కలిగి ఉంది, దీనితో వృత్తిపరమైన కార్మికులు మరియు wl-euipment fcilityy ఉత్పత్తి సామర్థ్యం
రీకాంబినెంట్ యాంటిజెన్‌లు నెలకు 18 గ్రా.

మేము స్వదేశంలో మరియు విదేశాలలో వివిధ ప్రసిద్ధ ప్రదర్శనలకు ఆహ్వానించబడ్డాము